Vår första Rottistik, Korad (235p) Faunus Orchide H&A ua kom till oss 1988 och tävlade i såväl lydnad som bruks. Utställningarna besökte vi också, dock utan topplaceringar. Efter Orchidé kom Faunus Venus till oss 1990 och hon blev grunden till den uppfödning vi har i dag.Venus blev 12½ år gammal.

Vår målsättning är att föda upp friska, mentalt sunda och välbyggda Rottweilerhundar åt Dig som, liksom vi är intresserade av rasen och dess egenskaper. Vi anser att en Everotts-hund ska passa som familjehund, likväl som den skall fungera bra att arbeta och tävla med.

För att hålla oss informerade om rottweiler-avel inom och utom landet är vi medlemmar i avelsföreningar för rottweiler i bla Sverige och Tyskland. Vi är båda utbildade mentaltest-figuranter och har genomgått den av AfR anordnade uppfödareutbildningen. Vi deltar årligen i seminarier i olika frågor rörande hundavel. En del med tjusningen här i livet är som bekant att man aldrig blir fullärd. . . . .

En del av jobbet med att få fram bra rottisar ligger hos oss som uppfödare, men arbetet med att fostra och prägla valpen till att bli en väl fungerande hund i samhället ligger givetvis hos Dig som valpköpare. Att ha en målsättning med sitt hundköp och utbildningen är mycket viktigt.

Till vår hjälp i avelsarbetet har vi statistik att tillgå på hur hundar förärver egenskaper t e x ledmässigt och mental. Alla valpar skall röntgas (höfter och armbågar) vid en ålder av 12-18 månader. Mentalbeskrivning Hund görs efter det att hunden fyllt 12 månader. Då samlas alla i kullen vid ett och samma tillfälle och beskrivs av samma domare för att man sedan skall kunna utvärdera resultaten från den aktuella kombinationen.

För att vägleda och stötta Dig som valpköpare finns det många vägar att gå, det viktiga är att man är intresserad av och nyfiken på att lära sig mer om hundar hela tiden.  Vi rekommenderar alla att gå de kurser som hålls vid de lokala brukshundklubbarna, som börjar med valpkurs.

Vi anordnar valpträffar där man har tillfälle att träffa sin hunds syskon, ta upp eventuella problem man haft med sin hund och provar på lite olika övningar för att stimulera valparna. Här ges alla möjligheter att utnyttja de samlade erfarenheter som finns i ett gäng hundmänniskor med Rottweiler som specialité!

Varje år tar vi hjälp av olika tränare som hjälper oss att utveckla hundarna. Vi anser att det är viktigt att hundarna arbetar, med vilka uppgifter har inte så stor betydelse, huvudsaken är att de får arbeta såväl fysiskt som mentalt. Vi är speciellt glada när våra valpköpare tävlar  med sina hundar, träningen sig är givetvis också roligt och stimulerande för hunden och föraren.

Tycker Du att det här låter tilltalande?
Vi tar oss alltid tid för Dig och uppskattar gärna ett litet "hundeprat" !
Kontakta oss gärna !